Uczelnia dla regionu

Wsparcie dla nauki i utworzenie szpitala klinicznego – to według władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jedne z kluczowych zadań, jakie powinny znaleźć się w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata.

Wsparcie dla nauki i utworzenie szpitala klinicznego – to według władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jedne z kluczowych zadań, jakie powinny znaleźć się w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata.

Spotkanie w tej sprawie odbyło się w czwartek, 17 września w siedzibie Rektoratu UJK. Wzięli w nich udział: marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, prorektor ds. medycznych, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka oraz prorektor ds. rozwoju i finansów, dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK.

Omawiany podczas spotkania projekt „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” to dokument, który wyznacza kierunek rozwoju regionu w najbliższych latach. Stanowi też podstawę do negocjacji z Unią Europejską w przekazywaniu funduszy.

Jak pokazała analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, jednym z podstawowych założeń strategii powinno być zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu. Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w tym aspekcie potencjału Uniwersytetu, który pracuje nad poprawą swojej jakości naukowej. Uczelnia ma prowadzić więcej badań interdyscyplinarnych, także we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.

Jak podkreślał rektor, ważnym krokiem nie tylko w kierunku zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskiej gospodarki, ale też zwiększenia jakości usług medycznych są działania UJK zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego. Jego zdaniem to działanie powinno znaleźć się w strategii obok takich przedsięwzięć jak budowa kampusu Głównego Urzędu Miar.

Jak podkreślał, szpitale kliniczne pełnią szczególną i kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Nie tylko zapewniają wysokiej jakości usługi zdrowotne. Prowadzą też badania naukowe, które mają realny wpływ na rozwój badań w kraju. Ponadto stwarzają optymalne warunki kształcenia na kierunkach medycznych, co w obliczu zbyt małej liczby lekarzy i pielęgniarek w regionie świętokrzyskim nabiera szczególnego znaczenia.

Ważnym zadaniem stojącym przed województwem jest zatrzymanie odpływu młodych ludzi z regionu. Z tego względu władze UJK zaproponowały wprowadzenie do strategii zapisu ścisłej współpracy z uczelniami, tak, aby wypracować programy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Uniwersytet już podjął działania w tym zakresie: poszerza swoją ofertę o studia anglojęzyczne, w planach jest utworzenie atrakcyjnych studiów odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego, takich jak farmacja, likwidacja tych, które nie dają absolwentom szans samorealizacji.

Rektor, prorektorzy i marszałek podczas spotkania w sali portretowej Rektoratu.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka