Nowa wersja Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów

Dostępna jest nowa ulepszona wersja Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK. Znalazły się w niej moduły szczególnie pomocne przy ewaluacji i wewnętrznej ocenie pracownika.

Pod adresem: http://expertus.ujk.edu.pl/expertus/bib/ dostępna jest nowa ulepszona wersja Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK.

W nowej wersji, oprócz oczywiście Bibliografii, znalazły się moduły szczególnie pomocne przy ewaluacji oraz wewnętrznej ocenie pracownika: Analiza, Ranking oraz Ewaluacja – moduł doradczy.

 „Analiza" pozwala na wygenerowanie zestawień prac z punktami MNiSW i IF, z wyszczególnieniem dyscyplin autorów zadeklarowanych w oświadczeniach czy dyscyplin czasopism. Pozwala również na przeanalizowanie wszystkich prac danego autora z podziałem na typy publikacji.

„Ranking" pozwala na wygenerowanie danych z dowolnych lat według rozmaitych kryteriów (np. wartości IF, punktacji MNiSW) dla autorów w ramach jednostek, wydziałów, autorów z afiliacją czy też dla jednostek organizacyjnych uczelni.

„Ewaluacja – moduł doradczy" – w tym module wybrać można jedną z opcji: suma slotów, wykaz slotów lub moduł doradczy.

Wykaz slotów określa udziały jednostkowe (sloty) dla danych dziedzin i jego wartości w każdej pracy

Suma slotów wykazuje sumę wszystkich slotów i ich wartość

Moduł doradczy pozwala na wygenerowanie zestawień określających wartość punktową slotów dla danych autorów oraz zestawień określających maksymalną i minimalną wartość punktową uwzględniających autorów deklarujących dwie dyscypliny naukowe.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka