Potrzeba Szpitala Uniwersyteckiego

Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego zachęca do utworzenia w Kielcach szpitala klinicznego. List w tej sprawie otrzymał prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK.

W liście czytamy między innymi: „Od III roku studiów na kierunku lekarskim wyjątkowe znaczenia nabierają zajęcia prowadzone w klinikach i oddziałach klinicznych. Optymalne warunki do prowadzenie ww. zadań są spełniane w szpitalach klinicznych, będących bazą własną uczelni”. Wojciech Maksymowicz podkreśla, że takie rozwiązanie jest rekomendowane przez rektorów uczelni medycznych i korzystnie wpływa na jakość kształcenia przyszłych lekarzy.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek od kilku lat zabiega o utworzenie szpitala klinicznego. Podkreślił to w przemówieniu wygłoszonym  podczas przekazania władzy i insygniów rektorskich. - Intensywnie będę się starał o utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, który zwiększy potencjał medyczny i naukowy regionu – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK.

Przypomnijmy, że od 2015 roku działa na naszej uczelni kierunek lekarski, a pierwsi absolwenci tego kierunku w Collegium Medicum UJK pojawią się w połowie 2021 roku.

Kopia listu prof. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-09-07 10:29

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka