Po pierwsze nauka

Od 1 września rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek. W Rektoracie UJK odbyła się uroczystość przekazania władzy rektorskiej.

Zakończyła się druga kadencja prof. dr hab. Jacka Semaniaka, który kierował uczelnią w latach 2012-2020. Od 1września funkcję rektora pełni prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, dotychczasowy prorektor do spraw medycznych.  

Podczas mowy pożegnalnej ustępujący rektor, profesor Jacek Semaniak podziękował współpracownikom i życzył uczelni dalszego rozwoju. – Rozwijać się to za mało, należy się rozwijać w takim tempie, aby być konkurencyjnym. Uniwersytet sprzed ośmiu lat, a uniwersytet dziś, to dwie różne uczelnie – mówił prof. Jacek Semaniak. Jego zdaniem, ważnym elementem służącym rozwojowi jest duma z przynależności do wspólnoty akademickiej.

Następnie miał miejsce ceremoniał przekazania władzy i insygniów rektorskich. Prowadził go senator senior, prof. dr hab. Wiesław Kaca. Prof. Stanisław Głuszek otrzymał insygnia rektorskie: łańcuch rektorski, berło, biret i pierścień. Nowy rektor wygłosił pierwsze przemówienie. Nawiązał w nim do ewaluacji jednostek naukowych, która zostanie przeprowadzona do końca 2021 roku. Od niej zależy pozycja naszego Uniwersytetu. – Otrzymanie jak najwyższych kategorii w poszczególnych dyscyplinach nauki wymaga zaangażowania wszystkich pracowników – mówił prof. Stanisław Głuszek. – Proszę nie wymagać ode mnie zrozumienia dla profesorów uczelni, adiunktów czy asystentów, którzy przez cztery lata nie przygotowali żadnej publikacji naukowej  - podkreślił nowy rektor. Prof. Stanisław Głuszek zapowiedział też poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki, między innymi farmację (w ciągu 3-4 lat) i pielęgniarstwo w filiach uczelni (w Piotrkowie, potem w Sandomierzu). Z kolei kierunki studiów, które cieszą się słabym zainteresowaniem i  nie rokują na przyszłość mają być wygaszane.

Swoje wystąpienie nowy rektor zakończył życzeniem „aby uniwersytet był mocny siłą wszystkich wydziałów, a wydziały siłą uniwersytetu”.

Po części oficjalnej miało miejsce robocze posiedzenie Senatu UJK w nowym składzie. Odbyło się szereg głosowań, między innymi nad kandydatami na prorektorów. Wszystkie zaproponowane przez rektora, profesora Stanisława Głuszka osoby uzyskały pozytywną opinię senatorów. Nowymi prorektorami będą: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – prorektor do spraw kształcenia, prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - prorektor do spraw nauki, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - prorektor do spraw medycznych, dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK – prorektor do spraw rozwoju i finansów.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-09-04 09:17

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka