Wartościowy dar z USA

Pracownicy Biblioteki rozpoczęli w czerwcu rozpakowywanie z pudeł i umieszczanie na półkach książek, które w połowie roku przypłynęły do kraju ze Stanów Zjednoczonych. Prawie 3,5 tony książek stanowi dar dla Uniwersytetu zapisany w testamencie przez Marię Evelinę Weintraub, wdowę po historyku literatury polskiej, Wiktorze Weintraubie.

Ten urodzony w 1908 roku absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor publikacji m.in. o Kochanowskim i Mickiewiczu, po drugiej wojnie światowej – przez Iran, Palestynę i Londyn - trafił w 1950 roku do Cambridge (Massachusetts). Tam pracował jako profesor slawistyki na Uniwersytecie Harvarda, jednej z najważniejszych i najsłynniejszych szkół wyższych na świecie. Od 1971 roku kierował katedrą polonistyki w tej jednostce.

Jego bogaty księgozbiór oraz archiwum stał się obiektem zainteresowania profesora Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, absolwenta WSP w Kielcach. Dzięki jego staraniom, w tym osobistym wizytom i rozmowom z Wdową po Wiktorze Weintraubie, zdecydowała się ona zapisać w testamencie księgozbiór Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego, archiwum zaś Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

I tak, w ślad za Jej ostatnią wolą, w styczniu 2020 roku, dyrektorzy obu bibliotek: Jagiellońskiej i Uniwersyteckiej w Kielcach, polecieli do USA, gdzie dokonali selekcji i przeglądu wszystkich książek, czasopism i dokumentów pozostawionych w spadku dla UJ i UJK. Głównym ich zadaniem było zabezpieczenie i spakowanie daru do 82 pudeł kartonowych, a następnie przygotowanie ich do transportu do Polski. Dar został przewieziony do kraju dzięki pomocy ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Piotra Wilczka oraz pracowników Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Na dar, który trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej, składają się głównie książki będące opracowaniami literatury polskiej, wydane zarówno w kraju jak i za granicą. Wiele książek jest wydaniami poezji i prozy. Wyjątkową wartością wielu z nich są odręczne, osobiste dedykacje od autorów.

Po rozpakowaniu książki zostaną opracowane, wprowadzone do katalogu ze stosownym oznaczeniem i udostępnione czytelnikom Biblioteki Uniwersyteckiej. Planowana jest również wystawa prezentująca najciekawsze wydawnictwa oraz autografy.

Andrzej ANTONIAK

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka