Z pasją do nauki

Piotr Raczyński, student pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Dominika Gębska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali laureatami XXIX Ogólnopolskiej e-Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.

To była historyczna konferencja, gdyż po raz pierwszy odbyła się w formie zdalnej. Oczywiście powodem była pandemia koronawirusa. Prezentacje odbywały się za pośrednictwem Internetu. W Studenckim Klubie WSPAK zasiadła komisja, która oceniła poszczególne prezentacje i rozmawiała z autorami. – Gratulując uczestnikom życzę abyście kontynuowali swoją przygodę z nauką. Pasja potrafi obudzić energię, sprawia, że żyjemy dłużej i lepiej. Ludzie, którzy mają pasję są szczęśliwi – mówiła dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, prorektor do spraw kształcenia naszej uczelni podczas ogłoszenia wyników konferencji.

Jak przyznają organizatorzy tegoroczna konferencja była dużym wyzwaniem dla obydwu stron, zarówno studentów jak i oceniających ich naukowców. – Niebywałe przeżycie, niebywałe emocje. Żadna e-konferencja nie zastąpi tej tradycyjnej i bezpośredniej. Nie widzieliśmy reakcji studentów, ich mimiki i podobnie studenci przedstawiający własne prace nie widzieli jak na ich wystąpienia reaguje komisja konkursowa - mówi dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK, przewodniczący Komitetu Naukowego e-Konferencji.

Za rok, jubileuszowa 30. konferencja. Organizatorzy liczą, że odbędzie się w tradycyjny sposób. Prawdopodobnie będzie to konferencja wyjazdowa, a wśród potencjalnych lokalizacji pojawił się Sandomierz.

Laureaci XXIX Ogólnopolskiej e-Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.

Sekcja I

Obejmująca następujące dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne i sztukę.

Wyróżnienie: Michał Kubicz, IV rok zarządzania finansami państwa i            samorządu terytorialnego, studia jednolite magisterskie, Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie

Transfery piłkarskie w ligach europejskich jako forma inwestycji kapitału klubu

Miejsce III: Agnieszka Prokop, I rok filologii germańskiej, studia II stopnia Koło Naukowe Germanistów, Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prawa mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie mniejszości serbołużyckiej

Miejsce II: Katarzyna Pietrzyk, II rok filologii polskiej, studia II stopnia Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wizerunek byka w reportażu Walka byków. Wspomnienia z Hiszpanii Henryka Sienkiewicza

Miejsce I: Piotr Raczyński, II rok pedagogiki, studia II stopnia, Studenckie Koło Naukowe „Animus”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Madkizm i madkomowa. Językowo- kulturowy obraz zjawiska społecznego”

 

Sekcja II

Obejmująca następujące dziedziny: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki inżynieryjno-technniczne

Wyróżnienie: Małgorzata Myszona, II rok inżynierii danych, studia I stopnia, Studenckie Koło Naukowe Astronomów „Kwazar”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opiekun naukowy referatu: dr Janusz Krywult  

„Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle”

Miejsce III: Magdalena Płódowska, III rok biologii, studia III stopnia,             Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opiekun naukowy referatu: dr Aneta Węgierek- Ciuk 

„Dozymetria biologiczna. Metody cytogenetycznej rekonstrukcji otrzymanej dawki promieniowania jonizującego – test    mikrojądrowy”

Miejsce II: Wiktoria Krakowiak, II rok biotechnologii, studia II stopnia, Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Wpływ mumio Shilajit na apoptozę komórek VH10 traktowanych promieniowaniem UVA”

Miejsce I: Dominika Gębska, I rok logopedii ogólnej i klinicznej, studia II stopnia, Studenckie Naukowe Koło Logopedyczne, Warszawski Uniwersytet  Medyczny

„Nauczyciele w grupie wysokiego ryzyka zaburzeń i chorób zawodowych ze strony narządu głosu”

 

Sekcja Posterowa

Wyróżnienie: Magdalena Rudnik , I rok fizyki, studia II stopnia, Studenckie Koło Naukowe „Neutrino”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Określenie temperatury przejścia rutyl-anataz z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej”

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka