Aktywny wykładowca

Dr Ewa Kraska z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK zdobyła wyróżnienie dla najbardziej aktywnych wykładowców uczelnianych w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Dr Ewa Kraska z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK zdobyła wyróżnienie dla najbardziej aktywnych wykładowców uczelnianych w programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Nagrodę odebrała 10 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział ponad 250 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Celem wydarzenia było podjęcie dyskusji, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) we współpracy z Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi.

Sesji plenarnej towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 roku, realizowanych z inicjatywy Związku Banków Polskich. Wyróżniono trzy najbardziej aktywne banki, trzy jednostki samorządu terytorialnego oraz troje wykładowców.  Przedstawicielka naszego Uniwersytetu, dr Ewa Kraska została doceniona za działania realizowane w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” będącego jednym z największych programów edukacyjnych w Polsce. Jego założeniem jest rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi poprzez zaangażowanie kadry naukowej i studentów.

Dr Ewa Kraska (4. od lewej) odebrała wyróżnienie podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Źródło:

https://kef.edu.pl/
https://nzb.pl/

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-03-18 12:17

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka