W stanie epidemii

Ograniczony dostęp do budynków UJK, specjalny tryb pracy uczelni, zajęcia z trybie zdalnym. Wszystko związane z zagrożeniem koronawirusem.

Zarządzenia w sprawie funkcjonowania Uczelni w stanie epidemii ogłosił Rektor.

Zgodnie z zarządzeniem zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego są zawieszone do odwołania. Wstrzymuje się organizację imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych. Wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników. Nie można korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum UJK. Ograniczenia dotyczą akademików. Zajęcia i wykłady dla studentów i doktorantów będą prowadzone zdalnie za pomoca dostępnych środków (platforma zdalnego nauczania). Do dyspozycji pracowników i studentów jest też Wirtualna Uczelnia (zakładka Dydaktyka / Umieszczanie materiałów dydaktycznych).

Decyzję w tej sprawie podjął  również Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który zawiesił zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia, tj. czasu Świat Wielkiej Nocy.  

To oznacza, że co najmniej do 10 kwietnia nie będzie zajęć.  O tym, co będzie dalej zdecydują kolejne decyzje. 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-04-07 13:05

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka