Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                           

KOMUNIKAT  RADY  UCZELNIRada Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) zaprasza osoby spełniające wymogi formalne określone w Statucie UJK (§ 142) do zgłaszania swoich kandydatur na funkcję Rektora UJK. Rolą Rady Uczelni jest wskazanie kandydatów, którzy będą następnie podlegać procedurze wyborczej przeprowadzonej przez Kolegium Elektorów.

 

Przy wskazaniu kandydatów do pełnienia funkcji Rektora UJK, Rada Uczelni weźmie
pod uwagę następujące kryteria/kwestie:

 1. znajomość systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 2. wiedzę o zasadach funkcjonowania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 3. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki,
 4. przedstawioną wizję rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.   

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w Dziale Organizacyjno–Prawnym w budynku Rektoratu
przy ul. Żeromskiego 5,  pok. 113,  e-mail: dop@ujk.edu.pl do dn. 28 lutego 2020 r.
do godziny 12.00.


Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:          

 1. CV,
 2. wizję rozwoju UJK w latach 2020-2024 (maks. 3 strony standardowego maszynopisu),
 3. wypełnione dokumenty wymagane od kandydatów na rektora, określone
  przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą; dokumenty te są dostępne pod adresem http://www.ujk.edu.pl/wybory_na_kadencje_2020-2024.html                   
                         
   

Rada Uczelni zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę dotyczącą określonych powyżej zagadnień.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka