Informacja i deklaracja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z dniem 28 lutego br. wygasa umowa z Nationale Nederlanden, dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia grupowego pracowników naszego Uniwersytetu.

W związku z powyższym, dla zapewnienia kontynuacji dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej pracowników, uczelnia podpisała wniosek o zawarcie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym WARTA od 1 marca 2019 r., na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Wysokość miesięcznej składki wynosi 46,00 zł lub 57,00 zł za osobę w zależności od wybranej opcji.

Pracownicy, którzy wyrażają wolę objęcia takim ubezpieczeniem, proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji, której druk dostępny jest w załączeniu wraz z innymi informacjami, dotyczącymi oferty i warunków ubezpieczenia.

Wypełniony dokument należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 15 marca 2019 r.

Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia grupowego zobowiązani są również do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń - w załączeniu.

 

Kanclerz

dr Aleksandra Pisarska

 

W załączeniu:

  1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia dla pracowników
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia
  4. Oferta ubezpieczyciela dla UJK
  5. Wzór wypełnienia deklaracji dla pracownika
  6. Wzór wypełnienia deklaracji dla małżonka pracownika, partnera lub dorosłego dziecka
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka