Administracja

Rektor

 • prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 • ul. Żeromskiego 5, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 00
 • e-mail:

Kanclerz

 • dr Aleksandra Pisarska
 • ul. Żeromskiego 5, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 10
 • e-mail:

Z-ca Kanclerza ds. zarządzania nieruchomościami

 • mgr Monika Pożoga
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 82
 • e-mail:

Z-ca Kanclerza ds. filii w Piotrkowie Trybunalskim

 • mgr Rafał Strojny
 • ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
 • Tel.: +48 44 732 74 08

Kwestor

 • mgr Małgorzata Tomasik
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 54
 • e-mail:

Z-ca Kwestora

 • mgr Monika Paluch
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 43
 • e-mail:

Z-ca kwestora ds. budżetowania, planowania i analiz

 • mgr Tomasz Czajewicz
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 205, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 36
 • e-mail:

Biuro Rektora

 • mgr Anna Kacprzak - dyrektor biura
 • Żeromskiego 5 pok.112, Kielce
 • 48 41 349 72 01
 • e-mail:

Sekretariat Rektora

 • mgr Anna Kamińska
 • Żeromskiego 5 pok.115, Kielce
 • 48 41 349 72 00
 • rektor@ujk.edu.pl
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Medycznych

 • Agnieszka Walas
 • Żeromskiego 5 pok.114, Kielce
 • 48 41 349 72 04
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

 • mgr Anita Wrona
 • Żeromskiego 5 pok.116, Kielce
 • 48 41 349 72 06
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
Sekretariat Kanclerza

 • mgr inż. Justyna Momot
 • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
 • 48 41 349 72 10
 • e-mail:

Kancelaria ogólna

 

Sekcja promocji

 

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik działu

 
 

Zespół Radców Prawnych

Koordynator zespołu

 
 

Biuro Spraw Osobowych

Dyrektor biura

 
 

Dział Płac

Kierownik działu

 
 

Sekcja Audytu Wewnętrznego

Koordynator sekcji

 
 

Stanowisko ds. Obronnych

 

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych

 

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

 

Inspektor Ochrony Danych

www: bip.ujk.edu.pl

 

Centrum Zarządzania Projektami

Kierownik działu

 
 

Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich

Kierownik działu

 

Sekcja ds. Obsługi Świadczeń

 

Sekcja Obsługi Domów Studenta

Kierownik działu

 
 

Biuro ds. Kształcenia

Kierownik działu

 

Sekcja Jakości Kształcenia

 

Sekcja Rekrutacji

 

Sekcja Rozliczeń Dydaktyki

 

Sekcja Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych

 

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Działu

 
 

Dział Nauki

Kierownik Działu

 
 

Dział Infrastruktury Medycznej

Kierownik Działu

 
 

Biuro Zarządzania Nieruchomościami

Kierownik Działu

 

Dział Administrowania Nieruchomościami

 

Dział Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego

Kierownik Działu

 
 

Dział Techniczno-Budowlany

 

Sekcja Eksploatacji Nieruchomości

Kierownik sekcji

 
 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik działu

 
 

Dział Zabezpieczenia Informatycznego

Kierownik działu

 

Stanowisko ds. Rozliczeń i Dokumentacji Teleinformatycznej

 

Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej

Kierownik działu

 
 

Sekcja Infrastruktury Serwerowej

Kierownik działu

 
 

Sekcja Aplikacji i Wsparcia Informatycznego

Kierownik działu

 
 

Dział Transportu i Zaopatrzenia

Kierownik działu

 
 

Sekcja Inwentaryzacji

 

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

 

Stanowisko ds. Socjalnych

 

Sekcja ds. bhp i p.poż.

 

Dział Księgowości

Kierownik działu

 
 

Dział Finansowy

Dział Finansowy

 

Sekcja Weryfikacji i Kontroli

 

Sekcja Finansowa

 

Sekcja Planowania i Analiz

 

Sekcja Ewidencji Majątkowej

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka