Tytuł Medicus Nobilis dla prof. Stanisława Głuszka

„Za pełną oddania pracę dla poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa oraz za 50 lat ofiarnej pracy dla podniesienia prestiżu stanu lekarskiego i dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” – to uzasadnienie przyznania prestiżowego tytułu Medicus Nobilis. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie ten zaszczytny tytuł i sygnet otrzymał prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka