Język ojczysty w XXI wieku

W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa trwa dwudniowa konferencja naukowa "Język ojczysty w XXI wieku - system, edukacja, perspektywy” (pamięci Profesora Michała Jaworskiego). Konferencja poświęcona jest roli języków ojczystych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka