Wizyta ministra Przemysława Czarnka

Poparcie starań dotyczących utworzenia szpitala uniwersyteckiego i wsparcie finansowe. To efekt wizyty dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, ministra edukacji i nauki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka