Koncert dyplomowy

Sześcioro nowych dyrygentów zaprezentowało się podczas koncertu dyplomowego w auli Rektoratu UJK. To studenci Katedry Muzyki UJK, którzy ukończyli drugi rok studiów II stopnia w specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej