Wspólne odkrywanie świata

Za nami druga edycja projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy UJK. Na koniec mogliśmy się spotkać w realnej rzeczywistości, w Rektoracie UJK. Uczestnicy odebrali dyplomy, towarzyszyli im najbliżsi.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej