Historyczny tytuł

Nauka jest kontynuacją i rozwinięciem dokonań poprzedników. To główna myśl wykładu nowego Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr. hab. Cezarego Kuklo.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej