Pomoc dla Ukrainy

Uchwała Senatu UJK w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podjął uchwałę w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Uchwała nr 21/2022

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 marca 2022 roku

w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 47 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zwraca się do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o podjęcie działań w celu zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-10-03 14:48

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka