Pomoc dla Ukrainy

Senat UJK solidarny z Ukrainą

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem. Na naszej Uczelni powołany został Zespół do spraw pomocy pracownikom, doktorantom i studentom, będącymi obywatelami Ukrainy.

Uchwała nr 22/2022

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 47 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża solidarność ze społeczeństwem ukraińskim w walce o zachowanie suwerenności  i integralności swojego państwa.

2.      Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach deklaruje pomoc i wsparcie dla pracowników, doktorantów i studentów, będących obywatelami Ukrainy, którzy są częścią wspólnoty akademickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skład Zespołu do spraw pomocy pracownikom, doktorantom i studentom, będącymi obywatelami Ukrainy dostępny jest w linku: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_17_2022.html.

 

Сенат Університету Яна Кохановського солідарний з Україною

Сенат Університету Яна Кохановського в Кельце ухвалив резолюцію про солідарність з Україною та її суспільством. У нашому університеті створено команду допомоги співробітникам, докторантам та студентам, які є громадянами України.

Постанова No22/2022

Сенату Університету Яна Кохановського в Кельце

від 25 лютого 2022 року

про солідарність з Україною та її суспільством

На підставі ст. 28 розд. 1 п. 16 Закону від 20.07.2018 р. - Закон про вищу освіту і науку (Зб. Законодавчих актів за 2021 р., ст. 478 із змінами) та § 47 розд. 2 Статуту Університету Яна Кохановського в Кельце приймається наступне рішення:§ 1

1. Сенат Університету Яна Кохановського в Кельце висловлює солідарність з українським суспільством у боротьбі за збереження суверенітету та цілісності своєї держави.

2. Сенат Університету Яна Кохановського в Кельце заявляє про допомогу та підтримку співробітникам, докторантам та студентам, які є громадянами України та є частиною його академічної спільноти.

§ 2

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Зі складом Групи допомоги працівникам, аспірантам та студентам, які є громадянами України, можна ознайомитись за адресою:

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_17_2022.html.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-10-03 14:49

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka