Pomoc dla Ukrainy

Odezwa Rektora UJK do ukraińskich przyjaciół

W tej wyjątkowej chwili prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK zwraca się do ukraińskich przyjaciół (wersja polska i ukraińska)

Przyjaciele z Ukrainy!
24 lutego, wczesnym rankiem dotarła do nas informacja o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie w związku z agresją rosyjskich wojsk. Do końca wierzyłem, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Wojna przynosi zawsze wiele zniszczeń i cierpienia ludzkiego, na które, jako lekarz, jestem szczególnie wrażliwy. W tej tragicznej sytuacji solidaryzuję się z bliskim mi Narodem Ukraińskim i pragnę zadeklarować pomoc dla naszych studentów i pracowników z Ukrainy. Od lat nasza Uczelnia współpracuje ze środowiskiem naukowym na Ukrainie z którym łączą nas wspólne europejskie wartości oparte na tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W tej chwili na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego mamy 170 studentów oraz 16 pracowników pochodzących z Ukrainy. Pragnę Was i Waszych najbliższych zapewnić, że możecie liczyć na nasze wsparcie i nie pozostaniecie sami w tej trudnej chwili. Na Wasze sygnały oczekują prodziekani do spraw studenckich na każdym z wydziałów oraz Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich. Możecie liczyć na pomoc psychologa, dzięki Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji działającym na naszej Uczelni. Zapewniam, że możecie liczyć na naszą życzliwość i pomoc. Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas.
Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Дорогі друзі з України!
24 лютого рано вранці до нас надійшла інформація про введення в Україні воєнного стану у зв’язку з агресією російських військ. До кінця я вірив, що конфлікт не буде загострюватися. Війна завжди приносить багато руйнувань і людських страждань, до яких я як лікар особливо чутливий. У зв’язку з цією трагічною ситуацією я висловлюю свою солідарність з близьким мені українським народом і хочу заявити про свою підтримку наших студентів і співробітників з України. Багато років наш університет співпрацює з науковою спільнотою України, з якою ми поділяємо спільні європейські цінності, засновані на толерантності, справедливості та свободі. На даний момент у нас в Університеті Яна Кохановського навчається 170 студентів і працює 16 співробітників з України. Хочу запевнити вас і ваших близьких, що ви можете розраховувати на нашу підтримку і що ви не залишитеся одні в цю важку хвилину. На ваші запити чекають заступники деканів зі студентської роботи на кожному з факультетів, а також Відділ справ студентів та докторантів. Ви можете розраховувати також на допомогу психолога з Центру психологічної підтримки та психологічної освіти, що діє при нашому університеті. Ви можете цілком розраховувати на нашу доброзичливість та допомогу. Я вірю, що ми разом переживемо цей важкий час.
Ректор університету Яна Кохановського в Кельце
проф. д-р. мед. наук Станіслав Глушек,

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-10-03 14:49

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka