Program stypendialny "Talenty Świętokrzyskie" - nabór zgłoszeń

Wszystkich studentów i studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zachęcamy do ubiegania się o stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”.

Wnioski o przyznanie stypendium „Talenty Świętokrzyskie” można przesłać w terminie do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub złożyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie „Talenty Świętokrzyskie – dla studentów”.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach:

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka