W europejskiej przestrzeni prawnej

W połowie kwietnia br. odbyła się w Warszawie XVI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka "75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka".


Organizatorami Konferencji byli: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Współorganizatorem Konferencji był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marija Pejczinović Burić, sekretarz generalna Rady Europy oraz  Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Konferencja została zwołana dla uczczenia 75. rocznicy utworzenia Rady Europy.

14 kwietnia, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbył się panel inauguracyjny "Wkład Polaków do prac Rady Europy". Panelowi przewodniczyła Pani dr Hanna Machińska (UW). Uczestniczyło nim 7 polityków (prof. Krzysztof Drzewicki (UG), prof. Zbigniew Giżyński (UMK), prof. Tadeusz Iwiński (UWM), prof. Jerzy Jaskiernia (UJK), prof. Hanna Suchocka (UAM), dr Krzysztof Śmiszek, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prof. Mirosław Wyrzykowski (UW), którzy podzielili się swym doświadczeniem z prac w różnych Radzie Europy. Panel spotkał się z dużym zainteresowaniem. Obserwowało go ok. 320 osób.

15 kwietnia 2024 r. w sali kolumnowej Sejmu, odbyła się uroczysta ceremonia inauguracji konferencji. Otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK, marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, prof. Jerzy Jaskiernia. Słowo powitalne wygłosił rektor UJK, prof. Stanisław Głuszek. W ceremonii otwarcia wzięła udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, które przemówiła do zebranych. Zebrani wysłuchali ponadto przesłań: Marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia i ministra nauki, Dariusza Wieczorka. W ceremonii inauguracyjnej wystąpił też sekretarz stanu w Ministerstwie sprawiedliwości, dr Krzysztof Śmiszek.

Obrady konferencji przebiegały w 4 sesjach plenarnych oraz w 12 panelach. Wygłoszono 185 referatów przygotowanych przez naukowców z Kazachstanu, Litwy, Polski, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Konferencja przyniosła bogaty dorobek, o istotnym znaczeniu teoretycznym, a także dla praktyki ochrony praw człowieka zarówno w wymiarze powszechnym, regionalnym, jak też krajowym.

Dorobek konferencji (4 tomy) będzie opublikowany przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

dr hab. Kamil Spryszak, prof. UJK

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka