Konferencja Praw Człowieka w Warszawie

W Warszawie trwa XVI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka”.

Inicjatorem trzydniowej konferencji jest prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK. Przy okazji sesji prof. Jerzy Jaskiernia obchodzi jubileusz 50 – lecia pracy naukowej. Uczestnikiem konferencji jest prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Warszawskim Domu Technika NOT. W poniedziałek, 15 kwietnia konferencja przeniosła się do Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP. Patronat honorowy nad konferencją objęła Sekretarz Generalny Rady Europy, Pani Marija Pejčinović Burić. Dzięki temu nasza konferencja znalazła się w gronie najważniejszych wydarzeń międzynarodowych organizowanych dla uczczenia 75-lecia powstania Rady Europy.

W konferencji udział biorą władze Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele Rządu RP, samorządów, wielu instytucji i uczelni z Polski i Europy. W programie konferencji znalazło się blisko dwieście referatów.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny).

fot. dr hab. Kamil Spryszak, prof. UJK

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka