„Młoda Polszczyzna” we Włoszech

6 godzin wykładów, 12 godzin warsztatów oraz setki pozyskanych ankiet – marzec był niezwykle pracowitym miesiącem dla zespołu projektu „Młoda polszczyzna na styku kultur”. Odpowiedzialne za inicjatywę dr hab. prof. UJK Anna Wileczek, mgr Anita Jagun i mgr Zuzanna Bogucka odwiedziły włoskie uczelnie w Bari, Genui i Turynie, gdzie odbyły liczne spotkania z kadrami naukowymi tamtejszych społeczności akademickich.

- Obserwowaliśmy duże zainteresowanie językiem młodych pokoleń, który przekroczył granice języka środowiskowego i stał się istotnym kodem współczesnej kultury popularnej. Z perspektywy kontrastywnej teza ta nabiera dodatkowego uzasadnienia. – powiedziała prof. Anna Wileczek. - Poza tym, jak deklarują w ankietach młodzi Polacy mieszkający we Włoszech i Włosi poznający język polski, a także lektorzy i tłumacze, uczestniczący w naszych zajęciach i badaniach, jest to odmiana języka i styl komunikacji, który „warto poznawać”, bo język młodego pokolenia odzwierciedla zmiany w podejściu do życia, które zachodzą w danym społeczeństwie. Młodzi ludzie bardzo kreatywnie podchodzą do tworzenia kultury i języka danego kraju – dodaje kierownik i pomysłodawczyni projektu „Młoda polszczyzna na styku kultur. Promocja – wiedza – edukacja”.

W spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób. Za ich organizację odpowiedzialni byli zagraniczni partnerzy projektu: prof. Alessandro Ajres (Uniwersytet w Bari), dr Karolina Kowalcze (Uniwersytet w Genui), dr Urszula Marzec (Uniwersytet w Turynie). Patronat naukowy sprawowali m.in. prof. Cristiano Broccias (dyrektor Dipartimento di lingue e culture moderne, Università degli Studi di Genova) oraz prof. Matteo Milani (dyrektor  Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università degli Studi di Torino). Niezwykle cennym partnerem pozostaje także Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Rzymie. Patronat prasowy sprawuje Polska Agencja Prasowa.

We wrześniu br. zaplanowano konferencję naukową w Rzymie, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań, realizowanych podczas trwania całego projektu.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka