Nabór na kandydatów na ekspertów przeprowadzających ewaluację szkół doktorskich / Recruitment of candidates for experts for teams evaluating the quality of education at doctoral schools

Komisja Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informują, że został uruchomiony nabór kandydatów na ekspertów do zespołów oceniających jakość kształcenia w szkołach doktorskich.

Nabór jest prowadzony online, na stronie Systemu Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok) – dostęp przez stronę https://sedok.opi.org.pl/home

Pierwsze ewaluacje rozpoczną się z początkiem roku akademickiego 2024/2025, czyli w IV kwartale 2024 r. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). To niezależna uchwała KEN będzie rozstrzygać o wyniku oceny szkoły doktorskiej.

Kto może zostać ekspertem, a kto nie może nim być?

Wymagania formalne  wskazano w uchwale KEN – prosimy o zapoznanie się z wymaganiami. Wymagania do roli eksperta w ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich

Na wskazanej stronie internetowej można zapoznać się również z odpowiednimi przepisami prawa, a także dokumentem pt. Informator – Rola eksperta w ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym rolę i zadania eksperta w procesie ewaluacji oraz objaśniającym zasady zgłoszenia swojej kandydatury na eksperta. Film dostępny jest tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=tx_BS7931nA

---

The Science Evaluation Committee and the Ministry of Science and Higher Education kindly inform that the recruitment of candidates for experts for teams evaluating the quality of education at doctoral schools has been launched.

The registration process is conducted online via electronic registration form, which is available on Doctoral School Evaluation System (SEDOK) website - https://sedok.opi.org.pl/home

The first evaluations will start at the beginning of the academic year 2024/2025,  in the fourth quarter of 2024.

The Science Evaluation Committee (SEC, Komisja Ewaluacji Nauki  KEN) is responsible for carrying out the evaluation. The resolution of the Science Evaluation Committee  determines the result of the evaluation of a doctoral school.

We kindly ask you to provide information about the upcoming recruitment to scientists working in Poland and abroad who meet the formal requirements for being appointed as an expert and may be interested in getting involved in the evaluation of doctoral schools.

Who may be and who may not be a member of the evaluation team ?

  • The requirements for expert candidates are indicated in the SEC’s resolution – Please meet the requirements  on the given website:

The evaluation of the quality of education at doctoral schools - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)- Requirements for expert candidates evaluation of the quality of education at doctoral schools

We also invite you to watch a short film presenting the role and tasks of an expert in the evaluation process and explaining the rules for submitting your candidacy for an expert

 


 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2024-04-16 09:59

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka