Ruszył projekt „Dziś uczeń – jutro student”

To jeden z największych projektów w historii świętokrzyskiej edukacji. Zadania i zajęcia tego projektu ukierunkowane są głównie na przedmioty związane ze STEM, tj. dziedziną nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki przyczyniając się do rozbudzania zainteresowań wśród uczniów.

Pierwszy wykład dla uczestników projektu odbył się w  grudniu. Potem zaczęły się zajęcia wyjazdowe w świętokrzyskich szkołach, które prowadzą doradcy zawodowi. Warsztaty realizowane są projekcyjną metodą diagnozowania skłonności zawodowych przy  wykorzystywaniu narzędzia, jakim jest Obrazkowy Test Zawodów BBT Achtnicha. Pozwala on na uchwycenie optymalnej relacji osoby do świata zawodów i rynku pracy.

Podczas warsztatów z efektywnego uczenia się prowadzonych przez kadrę naukową UJK uczniowie poznają niestandardowe techniki uczenia się, między innymi techniką haków, łańcucha skojarzeń, metodą LOCI, sposobami kodowania oraz różnymi mnemotechnikami, a także nielinearnym sposobem notowania, czyli sporządzaniem  map myśli. Oprócz tego, uczniowie za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi poznają własne motywacje do nauki oraz styl uczenia się.

Po zakończeniu ferii zimowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK pojawili się uczniowie ze świętokrzyskich szkół, którzy uczestniczą w warsztatach i wykładach przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Dla wielu z nich jest to pierwsza okazja do wizyty w laboratorium, sali wykładowej i poczucia akademickiego klimatu.

- Pokazujemy w ten sposób nasz wydział i zachęcamy uczniów do studiowania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Nie ukrywam, że chcemy aby to właśnie na naszej uczelni kontynuowali naukę – mówi dr Małgorzata Wysocka – Kunisz, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK i koordynator projektu z ramienia naszej uczelni.

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” ma nie tylko walor promocyjny, ale także ściśle edukacyjny. Pozwala bowiem lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego. I choć tego sformułowania nie ma w projekcie, część zajęć ma charakter korepetycji przygotowujących do matury. W  regionie, który nie należy do najbogatszych, to istotna rzecz.  – Oferujemy wsparcie dla uczniów, zwłaszcza tych, których nie stać na korepetycje. Nasi nauczyciele przygotowali skrypty z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych zdawanych na maturze i prowadzą dodatkowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa. Mam nadzieję, że dzięki temu wyniki maturalne uczestników projektu będą lepsze - mówi dr Małgorzata Wysocka – Kunisz.

W ramach projektu przewidziane są także festiwale naukowe, które odbędą się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz pikniki wyjazdowe w świętokrzyskich powiatach.

Każdego roku wiosną zostaną zorganizowane konkursy w ramach międzyszkolnej ligi przedmiotowej. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony w formie on-line, a pozostałe dwa etapy wyłaniające laureatów i finalistów  konkursów przedmiotowych odbędą się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2027 roku. Jego liderem jest Politechnika Świętokrzyska. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest partnerem i współorganizatorem działań projektowych. Uczestniczy w  nim 11 powiatów województwa świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do ponad 10 tysięcy uczniów. Wartość projektu to 61,3 mln zł, z czego ponad 55 milionów zł to środki pozyskane z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o projekcie:

https://wsp.ujk.edu.pl/projekty/dzis-uczen-jutro-student/#dzis-uczen-jutro-student

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka