Jubileusz Uniwersytetu Opolskiego

W Opolu odbyły się uroczystości jubileuszu 30 lat istnienia Uniwersytetu Opolskiego. Naszą uczelnię reprezentował prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 7 marca od uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszkowi A. Markowi. Wzięli w niej rektorzy 21 uniwersytetów z całej Polski, którzy uczestniczyli w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Polskich (KRUP) w Opolu. Jedną z uczelni członkowskich KRUP jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Profesor Franciszek Antoni Marek był pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. W swojej pracy naukowej najwięcej uwagi poświęcał zagadnieniom historii oświaty i wychowania, problematyce relacji polsko-niemieckich, analizowanych z perspektywy śląskiego pogranicza i postrzeganych w kontekście meandrów polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Gala jubileuszowa odbyła się 8. marca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. – Taki jest nasz uniwersytet: piękny, mądry, europejski, rozśpiewany i roztańczony – podkreśla prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. – To wasz uniwersytet i wasze święto, całej naszej wspólnoty akademickiej. Wkraczamy dziś w czwarte dziesięciolecie. Mam nadzieję, że wspólnie przez kolejne miesiące, lata, dziesięciolecia będziemy budować prestiż, dumę i chwałę naszej uczelni, tak jak od nas tego Państwo oczekujecie – mówił prof. Masnyk.

Spełnienia tych starań oraz wszelkiej pomyślności naszym Przyjaciołom z Uniwersytetu Opolskiego życzy społeczność akademicka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

oprac. pio na podstawie materiałów Uniwersytetu Opolskiego

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka