Tydzień Geomorfologii w uczelnianym lapidarium

Deszczowa aura nie przeszkodziła uczniom z Kielc i Radomia w warsztatach plenerowych, które odbyły się 6 marca 2024 r. w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Okazją do spotkania był trwający Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii.

W rolę przewodniczki po bogatym świecie skał i minerałów wcieliła się dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska z Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji, która przybliżyła młodzieży poszczególne epoki geologiczne. Uczniowie poznali m.in. warunki klimatyczne panujące w paleozoiku, mezozoiku oraz kenozoiku.

Prof. Górska-Zabielska wielokrotnie podkreślała, że mieszkańcy Świętokrzyskiego powinni być dumni z bogactwa geologicznego, które skrywa nasz region. Jako ciekawostkę przywołała fakt, że pierwotny trzon Kolumny Zygmunta w Warszawie był wykonany ze zlepieńca zygmuntowskiego, wydobywanego w kamieniołomie w Czerwonej Górze nieopodal Chęcin.

Zwieńczeniem warsztatów były zajęcia praktyczne, polegające m.in. na dokonaniu pomiarów najciekawszych skał znajdujących się w uczelnianym lapidarium.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka