Ważne informacje dotyczące wyboru Kolegium Elektorów

W poniedziałek, 4 marca odbędą się wybory do Kolegium Elektorów, które wybierze rektora UJK na kadencję 2024-28.

Skład Kolegium Elektorów poznamy w poniedziałek, 4 marca br. W kilku lokalizacjach odbywać się będą wybory do Kolegium Elektorów. Sto osób wybranych do tego gremium zagłosuje podczas wyborów rektora UJK na kadencję 2024-28, które odbędą się 11 kwietnia br. Skład Kolegium Elektorów wybierają nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy UJK niebędący nauczycielami akademickimi. Zachęcamy społeczność akademicką naszej Uczelni do głosowania. 

Poniżej przedstawiamy czas i miejsce wyborów, które określają właściwe komisje wyborcze w swoich uchwałach. 

  - profesorowie i profesorowie Uczelni zatrudnieni w Collegium Medicum i Filii w Sandomierzu oraz pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Collegium Medicum

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/wybory

- nauczyciele akademiccy Wydział Humanistyczny

https://whum.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/Uchwala-6-2024-wyznaczenie-terminu-miejsca-i-czasu-przeprowadzenia-wyborow-do-Kolegium-Elektorow.pdf

- nauczyciele akademiccy Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

https://wsp.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/pliki/wydzial-wybory/wybory_2024/Uchwa%C5%82a%20nr%206-2024_19_02_2024.pdf

- nauczyciele akademiccy Wydział Pedagogiki i Psychologii

https://wpp.ujk.edu.pl/home/files/wydz/Wybory/2024-28/Uchwala_nr_05_-_2024.pdf

- nauczyciele akademiccy Wydział Prawa i Nauk Społecznych

https://wpins.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/wybory/2024_2028/Uchwala_2_2024.pdf

- nauczyciele akademiccy Wydział Sztuki

https://ws.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/Uchwala_4_2024-_OKW_WS-.pdf

- nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych

https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/01/UKW/UKW-2.02.2024/Uchwala%20nr%2012-2024%20miejsca%20przeprowadzenia%20wyborow.pdf

- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/01/UKW/UKW-2.02.2024/Uchwala%20nr%2012-2024%20miejsca%20przeprowadzenia%20wyborow.pdf

- pozostali nauczyciele akademiccy (z wyłączeniem profesorów i profesorów Uczelni) zatrudnieni w Filii w Sandomierzu

               https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/Uchwala%20nr%2020-2024%20miejsca%20przeprowadzenia%20wyborow%20w%20Okregu%20nr%207.pdf

- studenci

https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2024/Uchwala%20nr%202-2024%20SUKW%20w%20sprawie%20ustalenia%20czasu%20i%20miejsca%20glosowania%20w%20wyborach%20do%20Kolegium%20Elektorow.pdf

- doktoranci

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2024/ursd/uchwala-DUKW6-2024.pdf

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka