UJK w gronie laureatów programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Z prawdziwą radością informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazł się w gronie 30 laureatów programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projekt pt. „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”, decyzją Ministerstwa Nauki, otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 12 milionów złotych. Autorom projektu serdecznie gratulujemy.

Celem programu RID jest wsparcie wyróżniających się w regionach uczelni akademickich w projakościowym rozwoju działalności naukowej oraz kształcenia w obszarach o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów.

Projekt „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu” łączy nauki chemiczne, biologiczne, fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku oraz matematykę, podkreślając znaczenie współpracy między różnymi dziedzinami wiedzy dla rozwoju regionu. Dokładna kwota dofinansowania wyniosła 12 353 248,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się w 2024 r., a zakończy się w 2027 r.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie internetowej - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-i-konkursu-w-programie-regionalna-inicjatywa-doskonalosci2


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka