Dzień Białoruski - zaproszenie

Studenckie Koło Naukowe DIVERSO, działające w ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, zaprasza na Dzień Białoruski. Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2023 r. (wtorek), w godz. 10:00 – 13:00 w budynku D Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (ul. Uniwersytecka 15, sala 1.17). Wstęp wolny – zapraszamy.

Dzień Białoruski ma na celu integrację środowisk i społeczności, poznanie wzajemnych potrzeb i zagrożeń oraz podjęcie współpracy na poziomie lokalnym. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się liderzy mniejszości białoruskiej z Białegostoku – przedstawiciele ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i medialnych:

  • Alina Wawrzeniuk - nauczycielka języka białoruskiego i animatorka kultury;
  • Mikołaj Wawrzeniuk - filmowiec i dziennikarz;
  • Tomasz Sulima - etnograf i dziennikarz.

Tematyka wystąpień będzie dotyczyć m.in. przeciwdziałania wykluczeniu, roli mediów w kreowaniu wizerunku mniejszości, kształtowaniu postaw dialogu i wsparcia. Głos zabiorą także badacze mniejszości białoruskiej na Podlasiu (A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, redaktorzy książki Inni. Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna). Ważnym elementem będzie panel dyskusyjny „Mniejszość białoruska – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym zaproszeni goście, eksperci oraz publiczność będą mogli przedstawić swoje spostrzeżenia związane z prezentowanym tematem.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka