Konferencja o Johnie F. Kennedym

„John F. Kennedy – prezydentura i okoliczności śmierci 60 lat po zamachu w Dallas” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się 16 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Seminarium było wspólną inicjatywą Wydziału Humanistycznego oraz Collegium Medicum. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Rektora UJK prof. dr. hab. Stanisława Głuszka oraz Ambasadora Programu Fulbrighta prof. dr. hab. Zbigniewa Siudaka.

Obrady otworzyła prof. dr hab. Beata Wojciechowska, która powitała przybyłych gości oraz podziękowała osobom zaangażowanym w organizację konferencji. Dziekan Wydziału Humanistycznego przybliżyła drogę Johna F. Kennedy’ego do Białego Domu oraz  okoliczności jego wyboru na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Prezydent John Kennedy był prezydentem wyjątkowym, ponieważ w pewnym stopniu wykreowały i „kochały” go media. Najlepszym tego dowodem jest prezydencka debata telewizyjna z 1960 r., w której JFK zmierzył się z ówczesnym wiceprezydentem Richardem Nixonem - mówiła prof. dr hab. Beata Wojciechowska.

Na główną część konferencji złożyły się wystąpienia czterech badaczy, którzy zaprezentowali różne aspekty życia i działalności Johna F. Kennedy’ego. Jako pierwszy głos zabrał dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wygłosił referat pt. „Pokojowa rewolucja Johna F. Kennedy’ego. USA wobec wyzwań Trzeciego Świata”. Adiunkt Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ skupił się na omówieniu polityki zagranicznej USA wobec krajów globalnego Południa, Wietnamu, a przede wszystkim Kuby. Dr Fatalski podkreślał, że choć USA starały się wspierać rozwój najuboższych państw świata, to wyspa rządzona przez Fidela Castro była prawdziwym wyzwaniem dla administracji Johna F. Kennedy’ego. Jako przykład napiętych relacji pomiędzy tymi państwami wystarczy przywołać nieudaną interwencję militarną USA w Zatoce Świń w 1961 r., czy kryzys wywołany rozmieszczeniem radzieckich rakiet na Kubie w 1962 r.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Siudak, reprezentujący Collegium Medicum UJK. Prof. Siudak zaznaczył, że choć jest kardiologiem, a nie historykiem, to od lat pasjonuje się tajemnicą zamachu w Dallas. W referacie zatytułowanym „Krytyczna ocena raportu Komisji Warrena” szczegółowo przedstawił przebieg wydarzeń z 22 listopada 1963 r. oraz następstwa zamachu. Clou wystąpienia stanowiło przedstawienie błędów i nieścisłości, które popełniła  „Prezydencka komisja ds. zbadania zabójstwa prezydenta Kennedy’ego” pod przewodnictwem prezesa Sądu Najwyższego USA Earla Warrena. Prof. Siudak omówił także najpopularniejsze teorie spiskowe, które od lat krążą wokół śmierci Johna Kennedy’ego oraz mocodawców jego zabójcy – Lee Harveya Oswalda.

Trzecim prelegentem był dr hab. prof. UW Włodzimierz Batóg (Uniwersytet Warszawski), który przedstawił referat pt. „Gdzie kończy się Ameryka. Eksploracja kosmosu a teoria pogranicza w przemówieniach Johna F. Kennedy’ego”. Punktem rozważań prof. Batóga była amerykańska teoria „pogranicza”, którą scharakteryzował na przykładzie alegorycznego obrazu Johna Gasta pt. „American Progress” oraz dorobku amerykańskiego historyka Fredericka Jacksona Turnera. Prof. Batóg podkreślił, że USA jest krajem spajanym nie tyle przez terytorium, ale przez wartości wyznawane przez jego obywateli. Taką ideą jest choćby dążenie do rozwoju, które za prezydentury Johna Kennedy’ego przybrało formę amerykańskiego programu kosmicznego. Co istotne, „podbój kosmosu” był kolejnym polem rywalizacji pomiędzy USA i ZSRR w okresie „zimnej wojny”.

Inny obraz Johna F. Kennedy’ego wyłonił się z wystąpienia dr. hab. prof. UJK Michała Mazurkiewicza, który wygłosił wykład nt. „John F. Kennedy – a Sport-Loving President”. Prof. Mazurkiewicz starał się dowieść, że sport jest integralną częścią amerykańskiej kultury - w tym celu posłużył się przykładami dzieł sztuki, literatury i filmu. Najlepszym świadectwem przenikania się świata sportu i polityki jest „first pitch”, czyli pierwszy rzut piłką w meczu otwierającym sezon ligi baseball, który zgodnie z tradycją wykonuje amerykański prezydent. John F. Kennedy, pomimo problemów z kręgosłupem nie stronił od sportu – uprawiał m.in. tenis, golf i pływanie.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja, w której wzięli udział pracownicy i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka