Naukowcy UJK z grantami programu „MINIATURA 7”

W dniu 13 listopada 2023 r. Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki szóstej i zarazem ostatniej odsłony konkursu grantowego „MINIATURA 7”. W gronie naukowczyń i naukowców, którzy otrzymali dofinansowania na prowadzenie badań znaleźli się dwaj badacze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - dr Mirosław Szwed oraz dr Jakub Spałek. Serdecznie gratulujemy!

Dr Mirosław Szwed, pracownik Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, otrzymał grant na badania wstępne/pilotażowe z zakresu „Identyfikacji zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem sieci neuronowych”, z kolei dr Jakub Spałek, reprezentujący Instytut Nauk Medycznych, uzyskał dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe dotyczące „Identyfikacji i potencjalnego wpływu mikrobioty na rozwój i skuteczność leczenia raka płaskonabłonkowego jamy ustnej”.

Program MINIATURA 7 jest skierowany do młodych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. oraz są zatrudnieni w polskich jednostkach badawczych. Z funduszy przyznanych w ramach programu MINIATURA 7 naukowcy mogą sfinansować działania w postaci badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, stażów naukowych, wyjazdów badawczych lub wyjazdów konsultacyjnych. W tegorocznej odsłonie konkursu na badania rozdzielono łącznie ponad 24 mln złotych.

Lista wszystkich nagrodzonych dostępna jest tutaj - https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7

Wszystkich pracowników UJK, którzy spełniają warunki naboru do programu, już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu MINIATURA.

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka