Tydzień z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zaproszenie

Wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniach 14.11.2023-17.11.2023 r. funkcjonariusze ABW będą obecni na Uniwersytecie przy stoiskach informacyjnym w pobliżu wejść na poszczególne wydziały. Ponadto w trakcie dnia będą odbywały się wykłady dedykowane studentom danego wydziału.

Uczestnicy wykładów będą mieć możliwość zapoznania się z definicją służb specjalnych w Polsce, ich zadaniami i metodami realizacji. Funkcjonariusze zaprezentują  również wymagania stawiane kandydatom do służby, postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo zwrócą uwagę na profilaktykę antyterrorystyczną oraz kontrwywiadowczą. Co więcej, podczas wykładów studenci dowiedzą się jakie zadania mogą realizować w służbie uwzględniając ukończony kierunek.

Po oficjalnym wykładzie będzie możliwość odbycia indywidulanych rozmów z funkcjonariuszami przy stoisku ABW oraz złożenia na ich ręce swojego CV.

Różnorodność zadań realizowanych przez ABW sprawia, że poszukują oni studentów i absolwentów szkół wyższych zarówno kierunków technicznych, humanistycznych oraz medycznych.

Harmonogram wydarzenia:

14.11.2023 r. Collegium Medicum  12:00 -17:00

15.11.2023 r. Wydział Prawa i Nauk Społecznych 10:00 - 15:00`

16.11. 2023 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii 10:00 - 13:00

16.11.2023 r. Wydział Humanistyczny 13:30 - 16:30

17.11.2023 r. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G 10:00 - 12:00

Ponadto w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 11:20 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbędzie się wykład „Wprowadzenie do zagadnień finansowania terroryzmu na podstawie metod indentyfikacyjnych prania pieniędzy”.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- system AML/CFT  w aspekcie działów bezpieczeństwa instytucji obowiązanych,
- metody i fazy prania pieniędzy.

Zapisy i szczegóły dotyczące godzin poszczególnych wykładów dedykowanych studentom danych kierunków już wkrótce na stronie Akademickiego Biura Karier.

 Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-11-23 14:12

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka