II Świętokrzyskie Forum Rozwoju

Edukacja, Nauka, Rozwój – pod tym hasłem przebiegło II Świętokrzyskie Forum Rozwoju, które odbyło się we współpracy z Akademią Kopernikańską oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, będącym głównym partnerem forum.

Podczas wydarzenia przedstawiciele środowiska akademickiego oraz biznesu rozmawiali o roli, jaką edukacja i nauka odgrywają w rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Dyskutowano w dwóch panelach tematycznych. Do pierwszego z nich – „Współpraca nauka-biznes w regionie świętokrzyskim” – zaproszono Prorektora ds. Rozwoju i Finansów UJK prof. dr. hab. Jarosława Karpacza, który podkreślił, że misją uniwersytetu jest aktywny udział w kształtowaniu relacji pomiędzy sferą edukacji i nauki a światem biznesu. Dodał, że UJK ma swój wkład w rozwój przedsiębiorczości w regionie nie tylko za sprawą komercjalizacji wyników badań naukowych, ale również poprzez dostarczanie podmiotom gospodarczym wykwalifikowanej kadry pracowników.

W kolejnym panelu, zatytułowanym „Nowoczesna edukacja medyczna jako determinanta rozwoju regionalnego” uczestniczyły m. in. Prorektor ds. Medycznych dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr hab. Beata Kręcisz, prof. UJK, a także poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. Wiele uwagi poświęcono korzyściom, jakie przyniosłoby regionowi utworzenie szpitala uniwersyteckiego. Zdaniem dr hab. Doroty Kozieł, prof. UJK, tylko w takim modelu możliwe jest łączenie nowoczesnych technologii z medycyną, bo to uniwersytet stoi na straży tego, aby wyniki najnowszych badań miały przełożenie na jakość leczenia pacjentów.

Poseł Krzysztof Lipiec w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, że kształcenie studentów kierunku lekarskiego nie może być ograniczone tylko do sal wykładowych. Jego zdaniem przyszli lekarze powinni już na etapie kształcenia angażować się w leczenie ludzi, a taką możliwość zapewniałby szpital uniwersytecki. Poza tym poseł Krzysztof Lipiec dostrzega szansę rozwoju dla całego regionu świętokrzyskiego, jaką przyniosłoby utworzenie takiej placówki. Budowa i utrzymanie szpitala – jak podkreślał – wymagałoby zatrudnienia wielu specjalistów w swoich dziedzinach, dzięki czemu powstałyby liczne miejsca pracy.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka