Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Do dnia 6 października można zarejestrować się do systemu wyborczego w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jest on dostępny pod adresem: https://esw.pan.pl/Account/Login

W wyborach do komitetów naukowych biorą udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Głosowanie odbędzie się w dniach 18.10 - 31.10.2023 r. Szczegółowe informacje o wyborach są dostępne na stronie: https://pan.pl/regulamin/

Poniżej znajduje się wykaz komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk wraz z ich stronami internetowymi.

 1. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN http://www.khnit.pan.pl
 2. Komitet Językoznawstwa PAN http://www.komjezyk.pan.pl
 3. Komitet Nauk Demograficznych PAN http://www.knd.pan.pl
 4. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN http://www.kne.pan.pl
 5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN http://www.kometno.pan.pl
 6. Komitet Nauk Filozoficznych PAN https://academicon.pl/komitet-nauk-filozoficznych-pan
 7. Komitet Nauk Historycznych PAN http://www.knh.pan.pl
 8. Komitet Nauk o Finansach PAN http://knfpan.pan.pl
 9. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN http://www.knoka.pan.pl
 10. Komitet Nauk o Kulturze PAN  http://www.knok.pan.pl
 11. Komitet Nauk o Literaturze PAN http://www.knol.pan.pl
 12. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN http://www.knopips.pan.pl
 13. Komitet Nauk o Sztuce PAN http://www.knos.pan.pl
 14. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN http://www.knoiz.pan.pl
 15. Komitet Nauk Orientalistycznych PAN http://www.kno.pan.pl
 16. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN http://www.knped.pan.pl
 17. Komitet Nauk Politycznych PAN http://www.knpol.pan.pl
 18. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN http://www.archekom.pan.pl Komitet Nauk Prawnych PAN http://www.knp.pan.pl
 19. Komitet Nauk Teologicznych PAN http://www.teologia.pan.pl
 20. Komitet Psychologii PAN http://www.kompsych.pan.pl
 21. Komitet Słowianoznawstwa PAN http://www.komslow.pan.pl
 22. Komitet Socjologii PAN http://kspan.pan.pl
 23. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN http://www.ksie.pan.pl
 24. Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN http://kbmk.pan.pl
 25. Komitet Biologii Organizmalnej PAN http://kbo.pan.pl
 26. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN http://kbsie.pan.pl
 27. Komitet Biotechnologii PAN http://www.kbiotech.pan.pl
 28. Komitet Nauk Agronomicznych PAN http://kna.pan.pl
 29. Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN https://knlitd.pan.pl
 30. Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN https://knoziz.pan.pl
 31. Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN http://www.knz.pan.pl
 32. Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN http://knwibr.pan.pl
 33. Komitet Astronomii PAN http://www.ka.pan.pl
 34. Komitet Badań Czwartorzędu PAN http://www.kbcz.pan.pl
 35. Komitet Badań Morza PAN http://www.ocean.pan.pl
 36. Komitet Chemii Analitycznej PAN http://kcha.pan.pl
 37. Komitet Chemii PAN http://www.komchem.pan.pl
 38. Komitet Fizyki PAN http://www.komitetfizyki.pan.pl
 39. Komitet Geofizyki PAN http://www.kgeof.pan.pl
 40. Komitet Krystalografii PAN http://www.komkryst.pan.pl
 41. Komitet Matematyki PAN http://www.km.pan.pl
 42. Komitet Nauk Geograficznych PAN http://www.kng.pan.pl
 43. Komitet Nauk Geologicznych PAN http://www.kngpan.agh.edu.pl
 44. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN http://www.komin.pan.pl
 45. Komitet Akustyki PAN http://www.kakustyki.pan.pl
 46. Komitet Architektury i Urbanistyki PAN http://www.kaiu.pan.pl
 47. Komitet Automatyki i Robotyki PAN https://kair.pan.pl
 48. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN http://www.inzynieriabiomedyczna.pan.pl
 49. Komitet Budowy Maszyn PAN http://www.kbm.pan.pl
 50. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN http://www.keit.pan.pl
 51. Komitet Elektrotechniki PAN http://www.kel.pan.pl
 52. Komitet Geodezji PAN http://www.gik.pan.pl
 53. Komitet Górnictwa PAN http://www.komgor.pan.pl
 54. Komitet Informatyki PAN http://www.ki.pan.pl/
 55. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN http://www.kichip.pan.pl
 56. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN http://www.kiliw.pan.pl
 57. Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN https://kimim.pan.pl
 58. Komitet Inżynierii Produkcji PAN http://www.kip.pan.pl
 59. Komitet Inżynierii Środowiska PAN http://www.kis.pan.pl
 60. Komitet Mechaniki PAN http://kmech.pan.pl
 61. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN http://www.kmian.pan.pl
 62. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN http://www.ktis.pan.pl
 63. Komitet Transportu PAN http://www.ktransportu.pan.pl
 64. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN http://www.kgsm.pan.pl
 65. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN http://www.kfmrido.pan.pl
 66. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN http://www.komgen.pan.pl
 67. Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN http://www.immuno.pan.pl
 68. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN http://www.knfi.pan.pl
 69. Komitet Nauk Neurologicznych PAN http://www.knn.pan.pl
 70. Komitet Neurobiologii PAN http://www.kneurobiologii.pan.pl
 71. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN http://www.knozc.pan.pl
 72. Komitet Nauk Klinicznych PAN https://kompat.pan.pl
 73. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN https://krkfis.pan.pl
 74. Komitet Rozwoju Człowieka PAN http://www.krc.pan.pl
 75. Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN http://www.ktinol.pan.pl
 76. Komitet Zdrowia Publicznego PAN http://www.keizp.pan.pl

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka