Stypendia Ministra Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych

W imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach zachęcamy studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w programie stypendialnym MON.

O środki mogą ubiegać się kandydaci na żołnierzy, którzy rozpoczną naukę w 2023 r. na kierunkach studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w uczelniach innych niż uczelnie wojskowe. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów upływa 31 sierpnia 2023 r.  

Wniosek o przyznanie stypendium, regulamin oraz niezbędne informacje są dostępne w poniższych załącznikach:

DECYZJA Nr 78/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

Podział limitu stypendiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka