Rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

16 czerwca 2023 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się briefing prasowy przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Celem spotkania było ogłoszenie Rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego reprezentował Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zostały wypracowane przez 16 uczelni zrzeszonych w KRAUM, a prace nad ich powstaniem były prowadzone przez grono specjalistów. Wypracowany dokument zawiera wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

Jeden z kluczowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wniosków dotyczy środowiska kształcenia. Przytoczony poniżej postulat podkreśla rolę szpitali klinicznych, a co za tym idzie potrzebę budowy Szpitala Uniwersyteckiego w Kielcach.

Budowanie ścisłej współpracy z podmiotami leczniczymi i innymi placówkami ochrony zdrowia, zapewniającymi bazę kształcenia praktycznego na odpowiednio wysokim poziomie, z dostępem do nowoczesnego zaplecza szpitalnego i ambulatoryjnego, tak by zapewnić naukę praktyczną w wiodących jednostkach klinicznych i zagwarantować nabywanie aktualnej wiedzy medycznej i farmaceutycznej, również poprzez rozwój systemu praktyk oraz umożliwianie studentom zdobycia równocześnie umiejętności i doświadczenia. Rekomendujemy, by kształcenie odbywało się w szpitalach klinicznych posiadających najwyższy poziom referencyjny, zapewniających dostęp do wieloprofilowego katalogu świadczeń zdrowotnych i kompetentnej kadry lekarzy posiadających niezbędne doświadczenie medyczne, dydaktyczne oraz badawcze, przez co szpitale kliniczne stanowią najlepszą bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznych oraz w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Uzupełnieniem nauki praktycznej powinno być zdobywanie praktyki w podmiotach leczniczych o różnym profilu i poziomie referencyjności oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z konferencji KRAUM, które dostępne jest tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=nAfL0PMs8C0

Więcej o Rekomendacjach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych można przeczytać na stronie KRAUM - https://kraum.org.pl/?p=4544


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka