Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP – nabór zgłoszeń

W imieniu Narodowego Banku Polskiego zachęcamy do wzięcia udział w konkursach o Nagrodę Prezesa NBP: za najlepszą pracę magisterską (XV edycja) oraz za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną (VIII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń w obu kategoriach upływa 14 lipca 2023 r.

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursach mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w latach 2021-2022 oraz autorzy prac, na podstawie których uzyskali na terenie Polski stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w latach 2020-2022. Prace na konkursy mogą być zgłaszane przez autorów, a także – za ich zgodą – przez promotorów oraz uczelnie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 14 lipca 2023 r. Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:

  • Pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • Drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • Trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,
  • Dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Autorom najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych Kapituła przyzna w przypadku pracy doktorskiej:

  • Nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • Trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

W przypadku pracy habilitacyjnej:

  • Nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • Trzy wyróżnienia 20 000 zł.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.nbp.pl/konkursy

Wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zachęcamy do udział w konkursach.


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka