Sztuczna inteligencja - szansa czy utopia?

Czat GPT otwiera przed nami coraz więcej możliwości. Ale czy niesie ze sobą również niebezpieczeństwo? O szansach i zagrożeniach wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji dyskutowano dziś podczas sesji eksperckiej zorganizowanej przez Centrum Edukacji Medialnej oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni znawcy tej tematyki: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej, Szef Centrum Badań nad Zarządzaniem Algorytmicznym oraz Marta Gromada, Kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej w Dziale Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB.

Spotkanie rozpoczęło się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Edukacji Medialnej, reprezentowanym przez Janusza Knapa, a naszą uczelnią, w imieniu której podpis złożyła dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska. Obie strony wyraziły nadzieję, że dzięki ich współdziałaniu nastąpi rozwój nauki i szerzenia wiedzy dotyczącej mediów.

Wygłoszone przez ekspertów wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Przedstawiono w nich powody, dla których potrzebujemy rozwiązań AI,  a także kwestię granic możliwości tych systemów. Prelegenci poruszyli też problem uzależniania społeczeństw od swoich produktów przez duże firmy, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów. Ostatnie wystąpienie zostało natomiast poświęcone analizie wpływu sztucznej inteligencji na współczesne wyzwania związane z przeciwdziałaniem fake newsom i manipulacji, przy jednoczesnym zaprezentowaniu jej możliwości w ich wykrywaniu i ograniczaniu.

Ostatnim punktem wydarzenia była debata, podczas której odpowiedzi na pytania udzielali zaproszeni goście, a także… sztuczna inteligencja! Na koniec głos zabrała laureatka konkursu „Sztuczna inteligencja – przyjaciel czy wróg?” – Aleksandra Stemplewska.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom na rynku pracy, wynikającym z szybkiego tempa zmian i wdrażania nowych technologii, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJK uruchamia nowe specjalności na drugim stopniu kierunku dziennikarstwo: Digital Expert oraz PR Manager. Dzięki temu przed studentami otwierają się możliwości poszerzania i łączenia wiedzy z zakresu dziennikarstwa, public relations i promocji.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka