Gdzie nauka spotyka się z biznesem

„Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK.

Wydarzenie zostało przygotowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego „Lider” oraz pracowników Instytutu Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Patronat honorowy sprawował Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Obrady otworzyła Weronika Drabik, prezes SKN „Lider”, która powitała przybyłych gości oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację osobom. Jako drugi głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, a zarazem kierownik Rady Naukowej konferencji, prof. dr hab. Jarosław Karpacz.

- W imieniu władz rektorskich, dziekańskich oraz kierownictwa instytutu przyłączam się do słów powitania. Myślę, że na koniec dzisiejszego spotkania uzupełnimy to zdanie, które jest mottem konferencji. Gdzie nauka spotyka się z biznesem? Odpowiadam: tu, na UJK! (…) Cieszę się, że nasze spotkanie rozpocznie się od dyskusji z udziałem przedsiębiorców; ludzi, którzy odnieśli sukces. Gorąco zachęcam wszystkich studentów do korzystania z ich doświadczeń – mówił prof. Jarosław Karpacz.

Konferencja została podzielona na dwie części – warsztatową oraz naukową. Głównym punktem pierwszego dnia konferencji były wystąpienia świętokrzyskich inwestorów. Zaproszenie organizatorów przyjęli: Marcin Perz ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Magdalena Szczukiewicz ze Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej „Industria”, Konrad Floras reprezentujący „Sad Sandomierski” sp. z o.o., Konrad Chmielewski z firmy „PROMET” S.A. oraz Norbert Jeż z Przedsiębiorstwa Robót Montażowo-Inwestycyjnych „PROMONTIN” sp. z o.o.  Drugą część konferencji wypełniły zaś wystąpienia naukowe młodych badaczy reprezentujących uczelnie z całej Polski.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Tomasz Nowak, 2023-06-19 13:21

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka