Konferencja o przyszłości Polski i Ukrainy

„Polska i Ukraina we Wspólnej Europie” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W dwudniowych obradach (29-30 maja) wzięło udział liczne grono naukowców, samorządowców, polityków oraz studentów. Debata była szóstą odsłoną cyklu „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie”.

Obrady otworzył prof. dr hab. Ireneusz Kraś. Kierownik Zakładu Zarządzania i Polityk Publicznych skierował słowa powitania do przybyłych gości, krótko przedstawił program wydarzenia oraz podziękował organizatorom za zaangażowanie w przygotowaniu wydarzenia. Jako drugi głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz, który w imieniu Rektora UJK prof. dr hab. Stanisława Głuszka powitał uczestników konferencji, a także w symboliczny sposób nawiązał do relacji polsko-ukraińskich.

- Gdy państwo tutaj weszli, to przez środek auli przebiegała ściana, która dzieliła pomieszczenie. Następnie ta ściana została „zsunięta” i połączyła obie części. (…) Mam nadzieję, że to połączenie sal jest zapowiedzią procesu pogodzenia Polaków i Ukraińców – mówił prof. Karpacz.

W dalszej kolejności wystąpili Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka oraz prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Część naukową zainaugurowały wystąpienia dr. hab. Piotra Wawrzyka (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) oraz dr. Czesława Siekierskiego (Posła na Sejm RP), po których nastąpiły obrady w panelach tematycznych. W tym miejscu warto podkreślić interdyscyplinarny charakter konferencji, podczas której poruszano kwestie z zakresu socjologii, politologii, geopolityki, historii, ekonomii i prawa. Zagadnieniami, które dominowały w wystąpieniach były integracja europejska, perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), strategie i oczekiwania Polski wobec wschodniego sąsiada, a także umocnienie pozycji obu krajów w europejskich strukturach.

Tematem, którego nie sposób było pominąć, jest sytuacja ogarniętej wojną Ukrainy. Prelegenci omówili przypadki łamania praw człowieka przez rosyjskich agresorów, w tym zbrodnie dokonane na mieszkańcach Buczy, Irpienia i Bachmutu, okrucieństwa wobec ukraińskich jeńców wojennych i celowe niszczenie infrastruktury cywilnej. Dyskutowano także o przyczynach imperialistycznej polityki Rosji, możliwych scenariuszach zakończenia wojny oraz trudzie przyszłej odbudowy Ukrainy.

Prelegenci nie unikali kwestii dzielących Polaków i Ukraińców. Za przykład może posłużyć polityka historyczna (Zbrodnia Wołyńska) oraz aktualne spory ekonomiczne (problem tranzytu ukraińskiego zboża). Rozmawiano także o możliwościach aktywizacji uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce.   

Konferencja została objęta patronatem Rektora UJK prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. W gronie partnerów znaleźli się Fundacja „Instytut Świętokrzyski”, „Studia Wschodnioeuropejskie”, „Rocznik Politologiczny”, SKN „Wydziałówka”, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa „Industria” oraz kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka