Podpisanie porozumienia z MSZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawiązują współpracę. Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek i Sekretarz Stanu MSZ Piotr Wawrzyk podpisali dziś porozumienie, które stanowi kolejny krok do utworzenia w Kielcach Centrum Informacji Konsularnej. Instytucja zacznie działać już w czerwcu, a jej zadaniem będzie pomoc i wsparcie dla Polaków przebywających za granicą.

Wiceminister Piotr Wawrzyk podkreślił, że UJK to prężnie rozwijająca się uczelnia z doskonałą bazą dydaktyczną oraz kadrą naukową na wysokim poziomie. Były to argumenty przemawiające za utworzeniem Centrum właśnie w Kielcach.

Parafowana umowa otwiera nowe możliwości także przed studentami UJK. Dostaną oni szansę zdobywania wiedzy i umiejętności z dziedziny polityki zagranicznej. Współpraca będzie polegała na wymianie doświadczeń, organizowaniu szkoleń, seminariów oraz zajęć praktycznych z zakresu dyplomacji.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka