Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

W 1860 roku Florence Nightingale założyła w Londynie pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Wraz z rozwojem medycyny i postępem w podejściu do opieki nad chorymi, zawód pielęgniarki stopniowo zyskiwał na znaczeniu, a dziś cieszy się prestiżem i zaufaniem społecznym. Z tego powodu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej. Te wyjątkowe dni świętowane są co roku na początku maja.

Tegoroczne obchody, zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych, odbyły się w Collegium Medicum UJK, a przyświecające im hasło brzmiało „Our nurses, our future”.

Wykład wprowadzający wygłosiła Prorektor ds. Medycznych, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK. Opowiedziała o genezie pielęgniarstwa, jego historii, a także wyzwaniach, z jakimi pielęgniarstwo i położnictwo muszą mierzyć się współcześnie.

Następnie miała miejsce dyskusja, do której zaproszono dr hab. Dorotę Kozieł, prof. UJK, Przewodniczącą Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewę Mikołajczyk, Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Grażynę Nowak-Starz, prof. UJK, Przewodniczącą PTP Oddziału Świętokrzyskiego dr n. o zdr. Martę Kordyzon, Z-cę Dyrektora ds. Kształcenia na Kierunku Położnictwo dr Beatę Szpak oraz Okręgową Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr Agatę Roszewską. Ekspertki odpowiadały na pytania dotyczące obecnej sytuacji pielęgniarek i położnych.

W harmonogramie świętowania znalazła się również projekcja filmu promującego pielęgniarstwo jako kierunek studiów oraz zawód. Za scenografię posłużyło profesjonalnie wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci wcielili się w role personelu medycznego i prezentowali swoje działanie w różnych sytuacjach, do których każdego dnia może dochodzić w szpitalach. Dzięki temu widzowie mieli okazję przekonać się, jak wyglądają zajęcia w Collegium Medicum UJK, i jak ważne dla procesu kształcenia przyszłych kadr medycznych są ćwiczenia praktyczne. W filmie odwołano się też do wartości, jakimi w swojej pracy kierują się pielęgniarki i położne, takich jak empatia, zaangażowanie, kompetencje, profesjonalizm i troska o pacjenta.

Kolejnym punktem obchodów była poruszająca inscenizacja przygotowana przez studentów z Koła Naukowego Medyk. W przedstawieniu pod tytułem „Od akuszerki do położnej”, przedstawiono historie najwybitniejszych kobiet wykonujących ten zawód. Szczególnie podkreślono rolę Stanisławy Leszczyńskiej, która w czasie II wojny światowej trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie odebrała ponad trzy tysiące porodów.

Na koniec studenci III roku pielęgniarstwa wzięli udział w warsztatach „Porty naczyniowe – lepsza jakość i komfort życia pacjenta” prowadzonych przez mgr Jadwigę Szlufik, dr n. med. Aleksandrę Słopiecką i dr n. med. Aleksandrę Cieślik.

Ostatnim punktem wydarzenia była prezentacja nowoczesnych metod kształcenia umiejętności praktycznych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Izabela Frankowicz


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka