Rekrutacja do Programu MOST

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”. Program – funkcjonujący od ponad 20 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już tysiącom studentów i doktorantów. Aktualnie uruchamiamy rekrutację na rok akademicki 2023/2024, która potrwa do 15 maja br.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.  O miejsce mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Do 15 maja  br. można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu w roku akademickim 2023/2024. W tym okresie na stronie internetowej Programu aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie. Na stronie Programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl

Lista koordynatorów Programu na poszczególnych Wydziałach dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/koordynatorzy_programu_most_w_ujk.html

Kontakt:

Agnieszka Wilczkowska
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 308, 
tel. 041 349-72-73
agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka