Wizyta naukowców z Winnicy

W 2023 r. przypada 65. rocznica nawiązania współpracy przez Kielce i Winnicę. Partnerstwo pomiędzy miastami opiera się nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej, ale także na niwie naukowej. Dowodem tego jest wizyta władz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego w Winnicy (VSPU) na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W składzie delegacji, która 22 marca 2023 r. odwiedziła UJK znaleźli się prof. Natalia Lazarenko – Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego, prof. dr hab. Alla Kolomijec – Prorektor ds. Działalności Naukowej VSPU, dr Serhij Zahorodnij – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Dmytro Kolomijec. Gospodarzami spotkania byli prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, Prorektor ds. Kształcenia.

Pierwszą część spotkania poświęcono na omówienie dalszej współpracy. Władze UJK i VSPU zgodziły się, że kooperacja w zakresie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej
i realizacji wspólnych projektów badawczych odbywają się z korzyścią dla obu uczelni.

Tematem rozmowy, od którego nie sposób uciec, była także rosyjska inwazja na Ukrainę oraz jej wpływ na funkcjonowanie Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego w Winnicy. Prof. Natalia Lazarenko podziękowała pracownikom i studentom UJK za zaangażowanie w pomoc na rzecz Ukrainy. Rektor VSPU wyraziła szczególną wdzięczność za zeszłoroczną zbiórkę darów dla uchodźców oraz zorganizowanie kursu języka polskiego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do pogłębienia współpracy pomiędzy UJK i VSPU i zaowocuje licznymi inicjatywami naukowymi.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka