Święto Liczby Pi

Interesujące wykłady, matematyczne łamigłówki oraz aula wypełniona do ostatniego miejsca – tak wyglądały tegoroczne obchody Święta Liczby Pi. Wydarzenie, zorganizowane 17 marca 2023 r. przez Katedrę Matematyki UJK oraz Studenckie Koło Naukowe „Rozmaitości”, przyciągnęło na Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kilkuset uczniów ze świętokrzyskich szkół średnich.

- Liczba Pi jest pretekstem do spotkania, ponieważ każdy o niej słyszał, natomiast jest to zaczątek do wielu różnych gałęzi matematyki, o których można mówić, którymi można zaciekawić. Dzień Liczby Pi ma popularyzować matematykę wśród młodzieży. Mam nadzieję, że (…) kilkunastu uczniów na tyle zainteresuje się matematyką, żeby szukać czegoś więcej i być może do nas wrócić - mówił dr Michał Popławski, pracownik Katedry Matematyki UJK i główny organizator uczelnianych obchodów Święta Liczy Pi.

Przybyłych gości powitał dr hab. prof. UJK Grzegorz Łysik. Kierownik Katedry Matematyki przekazał uczniom i nauczycielom życzenia od prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także krótko przedstawił program wydarzenia. Następnie głos zabrała Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, która w anegdotyczny sposób podkreśliła znaczenie działań matematycznych, spośród których najważniejsze jej zdaniem są mnożenie talentów oraz dzielenie się wiedzą. Oficjalną część uroczystości zakończyło wystąpienie dr. hab. prof. UJK Rafała Kozłowskiego. Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przypomniał genezę Święta Liczby Pi, nieprzypadkowo obchodzonego 14 marca. W Stanach Zjednoczonych, gdzie zainicjowano to święto, wspomnianą datę zapisuje się jako 3.14, co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi.

Część naukowa składała się z trzech wykładów. Jako pierwszy wystąpił dr Michał Popławski, który przygotował prezentację noszącą tytuł „O nieskończoności”. Warsztaty pt. „Osobliwe obliczenia” przeprowadziła dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn, również reprezentująca Katedrę Matematyki UJK. Zwieńczeniem części naukowej był wykład prof. dr. hab. Adama Idzika (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk), który przybliżył młodzieży „kilka problemów z matematyki dyskretnej”.

W programie wydarzenia znalazł się też konkurs sprawdzający wiedzę matematyczną uczniów. Zwycięzcą okazał się Jan Szymkiewicz, uczeń Technikum nr 4 w Kielcach.

Patronat honorowy nad Świętem Liczby Pi sprawowało Polskie Towarzystwo Matematyczne – Oddział w Kielcach.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka