Nagroda im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego – nabór zgłoszeń

Wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zachęcamy do wzięcia udziału w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. W rywalizacji mogą wziąć udział autorzy publikacji z zakresu nauk humanistycznych.

Inicjatywa ma na celu upamiętnienie osoby i dorobku prof. Tadeusza Kotarbińskiego - wybitnego filozofa, etyka i pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a także wyróżnienie najlepszych prac z dziedziny humanistyki. 

Będzie to dziewiąta odsłona konkursu. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, na czele której stoi prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ. Do rywalizacji można zgłaszać publikacje wydane w roku 2022. Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni (wydziały, katedry itp.), instytutu PAN, wydawnictwa i inne instytucje naukowe. Każda z jednostek może przesłać jedno zgłoszenie. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji Kapituła wybierze maks. 4 dzieł nominowanych do nagrody.

Autor książki, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł na dalsze badanie naukowe. Prace można zgłaszać do 12 maja 2023 r. na adres:

Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź lub na adres e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl

W zgłoszeniu musi się znaleźć jeden egzemplarz książki wraz z:

  1. Pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej,
  2. Zgodą autora na zgłoszenie pracy do konkursu, której wzór dostępny jest w regulaminie konkursu,
  3. Oświadczeniem autora o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku,
  4. Zgodą wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych do celów promocyjno-marketingowych.

Więcej informacji o nagrodzie, regulamin oraz załączniki dostępne są TUTAJ

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka