Umowa z Kieleckim Parkiem Technologicznym

Zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem oraz instytucjami samorządowymi - to główny cel umowy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Kieleckim Parkiem Technologicznym. Porozumienie o współpracy podpisano 6 marca 2023 r. w siedzibie KPT.

W imieniu instytucji umowę parafowali Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głusz oraz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik.

- Umowa ma służyć (…) głównie rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie wspierania nowych technologii. Myślę, że mamy bardzo duże obszary do tego, żeby je zagospodarować, uczyć studentów przedsiębiorczości, zaangażować kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną w rozwój przedsiębiorczości z pozytywnym przełożeniem na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – powiedział prof. Stanisław Głuszek.

O potencjale kieleckich studentów i korzyściach płynących z umowy mówiła także Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

- Stawiamy na kieleckich studentów i widzimy ich w dwóch rolach. Kielecki Park Technologiczny z jednej strony jest zainteresowany tym, żeby młode osoby kreowały swoje przyszłe miejsca pracy i zakładały nowe spółki Oczywiście będziemy wspierać, żeby to były spółki technologiczne, spółki typu startup, ale staramy się też tworzyć tu dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, dla rozwoju innych firm – podkreślała Justyna Lichosik.

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Kieleckim Partkiem Technologicznym wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim oraz aktywizację studentów.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka