Pedagogika specjalna ze zgodą ministerstwa

To ważna informacja dla kandydatów zainteresowanych ofertą Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK. Od października będzie można studiować tam nowy kierunek – pedagogikę specjalną. Uczelnia właśnie otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku.

Pedagogika specjalna to 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymają tytuł magistra pedagoga specjalnego i będą przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela-pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oznacza to, że będą mogli podjąć pracę w placówkach oświatowych, takich jak szkoły czy przedszkola integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi, specjalne albo prowadzące kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja na studia trwa do 14 września. Szczegółowe informacje i rejestracja na rekrutacja.ujk.edu.pl

Decyzja MEiN (załącznik do pobrania)

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2022-07-27 08:13

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka